» Tìm kiếm:

công đoạn sơn

Tham quan nha may Bentley Thăm quan nhà máy Bentley

Hầu hết các nhà sản xuất ôtô đều muốn thể hiện đẳng cấp bằng tốc độ sản xuất trong thời gian ngắn nhất có thể. Trong khi đó, tại Crewe (Anh..