Uy vien bau cu Garcillano phu nhan to cao gian lan bau cu voi ba Arroyo Ủy viên bầu cử Garcillano phủ nhận tố cáo gian lận bầu cử với bà Arroyo

Nhân vật chính trong vụ cáo giác gian lận bầu cử chống lại tổng thống Gloria Arroyo đã phủ nhận việc âm mưu cùng với bà nhằm thay đổi kết..

Tong Thong Musharraf bi to cao gian lan bau cu Tổng Thống Musharraf bị tố cáo gian lận bầu cử

Các đảng đối lập ở Pakistan tố cáo chính phủ của Tổng Thống Pervez Musharraf là đã gian lận trong vòng bầu cử thứ nhất trong các cuộc tuyển..