» Tìm kiếm:

bất bình đẳng xã hội

Phap bat binh dang xa hoi Pháp: bất bình đẳng xã hội

Năm 2006 này ở Pháp được thông báo là “Năm của bình đẳng trong các cơ hội”. Một “mục tiêu phấn đấu” như thế phản ánh những âu lo..

Hoc phi va muc tieu Thien nien ky “Học” phí và mục tiêu Thiên niên kỷ

Giáo dục tiểu học miễn phí nhiều khi chẳng miễn phí gì đối với các gia đình nghèo. Nạn dạy - học thêm càng làm tăng sự bất bình đẳng xã hội..

Hoc phi va muc tieu Thien nien ky “Học” phí và mục tiêu Thiên niên kỷ

TTCN - Giáo dục tiểu học miễn phí nhiều khi chẳng miễn phí gì đối với các gia đình nghèo. Nạn dạy - học thêm càng làm tăng sự bất bình đẳng..

Pho cap tieu hoc va nhung khoan thu vo toi va "Phổ cập tiểu học" và những khoản thu vô tội vạ

Giáo dục tiểu học miễn phí nhiều khi kém ý nghĩa với những gia đình nghèo. Nguyên nhân là nạn dạy - học thêm tràn lan, mà dạy thêm thì làm..

Gia ca tang Phan hoa giau ngheo se nhanh va manh hon Giá cả tăng: Phân hóa giàu nghèo sẽ nhanh và mạnh hơn

Chỉ số tăng giá đến cuối tháng 10/2007 đã là 8,12% và chưa có nhiều dấu hiệu giá cả sẽ tăng chậm lại, bất chấp mọi nỗ lực chống tăng giá..