» Tìm kiếm:

bảng ký hiệu

Bang ky hieu doi tuong uu tien trong tuyen sinh DH Bảng ký hiệu đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh ĐH

Giúp TS bổ sung thông tin còn thiếu trong tài liệu "Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ 2005" để ghi hồ sơ đăng ký dự thi chính xác.

Coi chung bi vuong bay Coi chừng bị “vướng bẫy”!

Các chuyên gia tư vấn tuyển sinh đều có chung một nhận định như thế về mẫu hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ năm nay. Trong đó, đáng lưu ý là mục..

Khong qui dinh muc diem chenh lech giua cac nguyen vong Không qui định mức điểm chênh lệch giữa các nguyện vọng

Một trong những điểm mới của qui chế tuyển sinh là điều chỉnh, sắp xếp lại bảng ký hiệu các đối tượng ưu tiên và phân chia khu vực tuyển..

Ky hieu cac doi tuong uu tien trong tuyen sinh Ký hiệu các đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh

Những năm trước, bảng Ký hiệu các đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh được in kèm theo Phiếu đăng ký dự thi và cuốn Những điều cần biết về..