» Tìm kiếm:

báo động khói

Cac toa nha can co nhan vien dieu dong thoat hiem Các toà nhà cần có nhân viên điều động thoát hiểm

Trong một kiến trúc lớn như toà nhà thương mại, khách sạn, chung cư..., ngoài thiết bị báo động khói và cứu hỏa ở mỗi tầng, chúng ta cần có..