» Tìm kiếm:

ZeroFootprint Crypt

Cong cu bao ve du lieu nhay cam Công cụ bảo vệ dữ liệu nhạy cảm

ZeroFootprint Crypt (ZFC) là công cụ bảo vệ dữ liệu riêng tư, nhạy cảm cần bảo mật. Phần mềm thuộc loại miễn phí, có khả năng mã hóa rất..