» Tìm kiếm:

Young Global Leaders

Hai nguoi VN duoc bau chon la Nha lanh dao tre toan cau 2007 Hai người VN được bầu chọn là “Nhà lãnh đạo trẻ toàn cầu 2007”

Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) vừa công bố danh sách 250 nhà lãnh đạo trẻ toàn cầu năm 2007 (Young Global Leaders 2007), trong đó Việt Nam..

Hai nguoi Viet Nam duoc bau chon Nha lanh dao tre toan cau 2007 Hai người Việt Nam được bầu chọn “Nhà lãnh đạo trẻ toàn cầu 2007”

Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) vừa công bố danh sách 250 nhà lãnh đạo trẻ toàn cầu năm 2007 (Young Global Leaders 2007), trong đó Việt Nam..