Khong phai luc nao cung co co hoi sua sai anh Vinh a Không phải lúc nào cũng có cơ hội sửa sai anh Vinh à

Tôi biết vợ anh vì còn yêu anh nên mới làm như vậy, nên mới còn níu kéo và mong anh quay về gia đình. Tôi nghĩ đó là cơ hội cho anh sửa..