» Tìm kiếm:

Yasuji Kaneko

Tranh cai ve no le tinh duc cho linh Nhat Tranh cãi về "nô lệ tình dục" cho lính Nhật

Yasuji Kaneko, 87 tuổi, vẫn nhớ như in tiếng thét của vô số phụ nữ bị ông hãm hiếp khi còn là lính Nhật Hoàng thời Thế chiến II. Một số nạn..