Nen can nhac khi ap dung thue thu nhap ca nhan Nên cân nhắc khi áp dụng thuế thu nhập cá nhân

Theo tôi, việc tính thuế thu nhập chỉ nên áp dụng cho các đối tượng có nhu nhập cao và ổn định và thường xuyên như ca sỹ, diễn viên, người..

Ngay cang nhieu nguoi dan ong thieu nam tinh Ngày càng nhiều người đàn ông thiếu nam tính

Ở nơi tôi làm việc có rất nhiều người đàn ông mất dần đi chất nam tính, họ thờ ơ với những công việc nặng nhọc của phụ nữ. Đây là những..