Chu meo co vong eo to hon mot co gai Chú mèo có vòng eo to hơn một cô gái

Đó là con mèo cưng của anh Xu Jirong, một công dân sinh sống tại thành phố biển Quảng Đông, Trung Quốc. Cục cưng này của Xu nặng tới 17..