Xem F4 dien o Bangkok Xem F4 diễn ở Bangkok

12.000 khán giả ngồi chật cứng nhà biểu diễn Impact Arena (Bangkok) hò hét khản giọng suốt gần hai giờ đồng hồ để cổ vũ nhóm ca F4 lần đầu..