Thu tuc tu ung cu dai bieu Quoc hoi Thủ tục tự ứng cử đại biểu Quốc hội?

Bà Võ Thị Dung (ảnh) - phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ VN TP.HCM, ủy viên Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII TP.HCM - trả lời:

Trach nhiem cong dan Trách nhiệm công dân

Dù mới ở bước hội nghị hiệp thương lần hai nhưng danh sách 137 ứng cử viên (ƯCV) đại biểu Quốc hội khóa XII TP.HCM vừa được công bố thật sự..

TP HCM 10 nguoi tu ung cu thuoc the he 8x TP.HCM: 10 người tự ứng cử thuộc thế hệ 8x

Ngày nhận hồ sơ cuối cùng của Ủy ban bầu cử Quốc hội khóa XII TP.HCM diễn ra bận rộn do mọi công việc được gấp rút thực hiện cho kịp hạn..

Se bao mat tai san ung cu vien ke khai "Sẽ bảo mật tài sản ứng cử viên kê khai"

Ông Châu Minh Tỷ, Ủy viên thư ký Ủy ban bầu cử Quốc hội khóa XII TP.HCM, cho biết, việc kê khai tài sản áp dụng với cả những người được đề..