» Tìm kiếm:

Xẻo Gừa

Mot cay cau cua PMU 18 xuong cap sau 2 nam Một cây cầu của PMU 18 xuống cấp sau 2 năm

Tại Sóc Trăng, cầu Xẻo Gừa do PMU 18 làm chủ đầu tư mới hoàn thành hơn hai năm nay nhưng đã xuống cấp trầm trọng. Đường dẫn lên cầu đều bị..