» Tìm kiếm:

Xã Yên Trường

Thanh Hoa Mot xa xay dung Nha trung bay luu niem Bac Ho Thanh Hóa: Một xã xây dựng “Nhà trưng bày, lưu niệm Bác Hồ”

Xã Yên Trường, huyện Yên Định (Thanh Hóa) đã đầu tư hơn 400 triệu đồng xây dựng công trình “Nhà trưng bày, lưu niệm Bác Hồ”.