» Tìm kiếm:

World Economic Forum

VN de nghi dang cai Dien dan kinh te the gioi ve Dong A 2009 VN đề nghị đăng cai Diễn đàn kinh tế thế giới về Đông Á 2009

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa có ý kiến về đề nghị của Bộ Ngoại giao về việc tham dự Diễn đàn kinh tế thế giới (World Economic Forum - WEF)..