» Tìm kiếm:

Winvest Investment

Sap co cac du an FDI lon dau tu vao VN Sắp có các dự án FDI lớn đầu tư vào VN

Hiện nay, Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch đầu tư đang tiếp nhận hồ sơ và chuẩn bị xem xét cấp phép cho rất nhiều dự án đầu tư nước..