» Tìm kiếm:

Windows NT Server

Microsoft ngung ho tro Windows NT Server Microsoft ngừng hỗ trợ Windows NT Server

Hơn hai triệu máy chủ cài đặt Windows NT Server 4.0 trên khắp thế giới có nguy cơ bị hacker thôn tính vào cuối năm nay khi Microsoft chấm..