» Tìm kiếm:

WhiteHat Security

Adobe Reader mo cua o cung PC cho tin tac Adobe Reader mở cửa ổ cứng PC cho tin tặc

Các chuyên gia cảnh báo lỗ hổng bảo mật mới được phát hiện trong Adobe Reader có thể cho phép tin tặc truy cập đầy đủ vào ổ đĩa cứng trên..

810 website mac nhung loi chet nguoi 8/10 website mắc những lỗi chết người

Cứ 10 website thì có tới 8 trang mắc những lỗi bảo mật thông thường có thể bị tin tặc lợi dụng để ăn cắp dữ liệu khách hàng hoặc tổ chức..