SFone ra mat dich vu Web SMS va WebSMS chat S-Fone ra mắt dịch vụ Web SMS và WebSMS chat

Dịch vụ sẽ được cung cấp từ ngày hôm nay, 9/12 trên trang web www.sfone.com.vn dành cho hơn 1 triệu thuê bao có trên mạng của S-Fone. Các..

SFONE ra mat dich vu web SMS va web SMS Chat S-FONE ra mắt dịch vụ web SMS và web SMS Chat

Với mục đích mở rộng kết nối giữa thuê bao S-Fone với người sử dụng Web. Ngày 09/12, mạng di động S-Fone chính thức giới thiệu dịch vụ nhắn..

Dich vu nhan tin tren web den DTDD Dịch vụ nhắn tin trên web đến ĐTDĐ

Ngày 9/12, mạng di động S-Fone chính thức giới thiệu dịch vụ nhắn tin trên trang sfone.com.vn (Web SMS và Web SMS Chat). Với Web SMS, các..