» Tìm kiếm:

Web Jetadmin

HP cai tien kha nang phan quyen trong may in HP cải tiến khả năng phân quyền trong máy in

Hewlett-Packard vừa nâng cấp phần mềm quản lý máy in và cho ra mắt trình điều khiển "tất cả trong một" tương thích với nhiều hệ thống cùng..