Trung Quoc mo trung tam dieu tri nghien Internet Trung Quốc mở trung tâm điều trị nghiện Internet

Trung Quốc vừa mới khai trương trung tâm đầu tiên chuyên điều trị cho những người nghiện Internet. Theo đó, trung tâm này sẽ cung cấp dịch..