» Tìm kiếm:

WSP Filand Ltd

Da Nang Xay cau qua song Han co san vong canh Đà Nẵng: Xây cầu qua sông Hàn có sàn vọng cảnh

Theo phương án kiến trúc được chọn của Công ty WSP Filand Ltd, cầu Nguyễn Văn Trỗi - Trần Thị Lý sẽ có sàn vọng cảnh ở độ cao trên 100m.