Co phai la thu chao ga Khong Tu Có phải là thứ “cháo gà Khổng Tử”?

Trung Quốc dành phần lớn thời gian của thế kỷ trước cho việc trở thành một đất nước hiện đại. Nỗ lực tìm kiếm này tuy đôi khi tàn bạo nhưng..

Wolfgang Kubin Nha van Trung Quoc tu tin mot canh mu quang Wolfgang Kubin: Nhà văn Trung Quốc tự tin một cánh mù quáng

Ông Wolfgang Kubin, nhà Hán học nổi tiếng nước Đức, người đã từng nhận định “văn học đương đại Trung Quốc đều là rác” vừa mới có buổi..