» Tìm kiếm:

Vo Ngoc Sinh

Ho khau khong the quan ly cu tru cua cong dan Hộ khẩu không thể quản lý cư trú của công dân

Tôi và gia đình tôi có cùng chung một sổ đăng ký hộ khẩu ở Quảng Ngãi, nhưng từ 10 năm nay chúng tôi đã ở tại ba địa điểm hoàn toàn khác..