» Tìm kiếm:

Vincent Lam

Mot bac si doat giai van hoc lon Canada Một bác sĩ đoạt giải văn học lớn Canada

Ai dám nói các bác sĩ cấp cứu có tâm hồn chai đá vì ngày nào cũng thấy cảnh chết chóc khi Vincent Lam, một bác sĩ người Hoa tại Canada, vừa..

Mot bac si doat giai van hoc lon Canada Một bác sĩ đoạt giải văn học lớn Canada

Ai dám nói các bác sĩ cấp cứu có tâm hồn chai đá vì ngày nào cũng thấy cảnh chết chóc khi Vincent Lam, một bác sĩ người Hoa tại Canada, vừa..