Tro von cho 100 giao vien tinh Ben Tre Trợ vốn cho 100 giáo viên tỉnh Bến Tre

Sáng 17-9, tại hội trường Nhà văn hóa Người cao tuổi tỉnh Bến Tre, báo TS đã trao vốn (ảnh) cho 100 giáo viên (GV), cán bộ quản lý đang..