» Tìm kiếm:

Viettel Khai

Viettel Khai truong Tong dai giai dap cho ADSL va dien thoai co dinh Viettel Khai trương Tổng đài giải đáp cho ADSL và điện thoại cố định

Ngày 26/12/2006, Công ty điện thoại đường dài Viettel chính thức công bố số điện thoại Tổng đài giải đáp khách hàng cho dịch vụ ADSL và..