» Tìm kiếm:

Victoria Healthcare Vietnam

He thong Truong Dan lap Quoc te Viet Uc 350 giao vien va nhan vien duoc san soc dung tieu chuan quoc te Hệ thống Trường Dân lập Quốc tế Việt Úc: 350 giáo viên và nhân viên được săn sóc đúng tiêu chuẩn quốc tế

Bắt đầu từ đầu tháng 12/2006 đến 12/1/2007, Hệ thống trường DLQT Việt Úc phối hợp với Victoria Healthcare Vietnam - phòng khám đa khoa quốc..