» Tìm kiếm:

Việt Nam Vũ Duy Thức

Lan thu hai SV Vu Duy Thuc duoc moi tham du Hoi nghi khoa hoc the gioi ve tri tue nhan tao Lần thứ hai, SV Vũ Duy Thức được mời tham dự Hội nghị khoa học thế giới về trí tuệ nhân tạo

Ban Tổ chức Hội nghị khoa học quốc tế về trí tuệ nhân tạo AAMAS 2004 vừa có thư mời chính thức sinh viên Việt Nam Vũ Duy Thức (ảnh) tham dự..