» Tìm kiếm:

Việt Nam Trần Đại Hưng

De nghi lui thoi diem co hieu luc cua Luat Thue thu nhap ca nhan Đề nghị lùi thời điểm có hiệu lực của Luật Thuế thu nhập cá nhân

Ngày 7.8, tại Hà Nội, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTƯMTTQVN) phối hợp với Hội Luật gia Việt Nam tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến..