» Tìm kiếm:

Việt Nam Sipho Sydney Macana

Dai su Nam Phi tai Viet Nam tu tran Đại sứ Nam Phi tại Việt Nam từ trần

Được tin Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nam Phi tại Việt Nam Sipho Sydney Macana từ trần vào ngày 11/2 tại Hà Nội, ngày 12/2, Bộ..