» Tìm kiếm:

Việt Nam Hoa Kỳ

Quy Giao duc Viet Nam Hoa Ky co chu tich moi Quỹ Giáo dục Việt Nam Hoa Kỳ có chủ tịch mới

Theo thông báo của Quỹ Giáo dục Việt Nam-Hoa Kỳ (VEF), ông Frank Jao, Tổng Giám đốc của công ty Bridgecreek Development đã được bầu làm Chủ..

Hoi nghi nu doanh nhan Viet Nam Hoa Ky Hội nghị nữ doanh nhân Việt Nam - Hoa Kỳ

Hơn 100 nữ doanh nhân của Việt Nam và Hoa Kỳ cùng các đại biểu từ hai nước sẽ tham dự Hội nghị nữ doanh nhân Việt Nam Hoa Kỳ, tổ chức từ..