» Tìm kiếm:

Việt Nam Bằng Kiều

Ca si Viet Nam Vat va chay so hai ngoai Ca sĩ Việt Nam: Vất vả chạy sô hải ngoại

Trong năm vừa qua, vụ 3 ca sĩ Việt Nam Bằng Kiều, Thu Phương, Huy MC từ bỏ quê hương ra đi ít nhiều gây “sốc” cho các nhà quản lý cũng..