» Tìm kiếm:

Viện CBNĐ

Chet vi bi mo dot Chết vì bị mò đốt

TP - Người bị loại côn trùng này đốt thường sốt cao li bì chỉ sau mấy ngày. Kháng sinh các loại và thuốc hạ sốt chỉ làm bệnh tình trầm..