» Tìm kiếm:

Viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam

Muon trung tu phai tim gia tri tiem an trong di san “Muốn trùng tu phải tìm giá trị tiềm ẩn trong di sản”

“Tìm lại quá khứ: Cơ hội và thách thức trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá” là chủ đề của cuộc hội thảo diễn ra trong..

Trung bay hien vat cua di tich Thang Long Trưng bày hiện vật của di tích Thăng Long

Từ ngày 1-12, triển lãm giới thiệu một số hiện vật tiêu biểu của di tích hoàng thành Thăng Long vừa khai quật tại khu vực Ba Đình sẽ được..

Phuc che thanh cong mot khau than cong thoi nha Nguyen Phục chế thành công một khẩu thần công thời nhà Nguyễn

Thông tin từ Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, ngày hôm nay, 21/11, Viện bảo tàng lịch sử Việt Nam phối hợp với bảo tàng Hà Tĩnh đã phục chế..