» Tìm kiếm:

VanXuan Corp

Vu Nguyen Duc Chi Lot tay 700.000 USD de co du an Vụ Nguyễn Đức Chi: Lót tay 700.000 USD để có dự án?

Sau khi bị bắt, Nguyễn Đức Chi đã khai nhận với cơ quan điều tra rằng, để có được những dự án "béo bở, bị can đã phải “lót tay” cho các..

Nguyen Duc Chi da lot tay 700.000 USD de chay du an Nguyễn Đức Chi đã “lót tay” 700.000 USD để chạy dự án?

Sau khi bị bắt, tạm giam, Nguyễn Đức Chi đã khai nhận với cơ quan điều tra rằng, để có được những dự án “béo bở”, bị can đã phải “lót..