» Tìm kiếm:

V Hội LHTN Việt Nam

Khai mac Dai hoi Dai bieu toan quoc lan thu V Hoi LHTN Viet Nam Dang tin tuong va doi hoi o thanh nien su phan dau vuon len Khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V Hội LHTN Việt Nam: Đảng tin tưởng và đòi hỏi ở thanh niên sự phấn đấu vươn lên

"Tôi thân ái gửi đến các đồng chí đại biểu và qua các đồng chí, các bạn gửi đến toàn thể cán bộ, hội viên, thanh niên trên khắp mọi miền..

Tong Bi thu tiep dai bieu thanh nien quoc te Tổng Bí thư tiếp đại biểu thanh niên quốc tế

Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh đã tiếp thân mật các đại biểu thanh niên quốc tế tham dự Ðại hội toàn quốc lần thứ V Hội LHTN Việt Nam. Cùng dự..