» Tìm kiếm:

VQG Phong Nha

Phat hien loai lan hai quy hiem o VQG Phong Nha Ke Bang Phát hiện loài lan hài quý hiếm ở VQG Phong Nha - Kẻ Bàng

GS Leonid (Viện Hàn lâm Khoa học Nga) – chuyên gia nghiên cứu ở vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng vừa phát hiện 3 loài hoa lan hài quý..