» Tìm kiếm:

VN Trịnh Quân Huấn

VN co the khong che thanh cong cac benh dich VN có thể khống chế thành công các bệnh dịch

Tại Hội nghị khoa học các viện Pasteur thế giới, Thứ trưởng Bộ Y tế VN Trịnh Quân Huấn khẳng định: cùng với sự hợp tác và giúp đỡ của cộng..