Ha vien My hoan bo phieu PNTR voi Viet Nam Hạ viện Mỹ hoãn bỏ phiếu PNTR với Việt Nam

"Sẽ không có phiên bỏ phiếu thông qua Dự luật về Quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn với VN trong tuần này", hãng tin Reuters trích..