» Tìm kiếm:

VN Nguyễn Dy Niên

Thuong mai VN An Do phan dau dat 1 ti USD Thương mại VN - Ấn Độ: phấn đấu đạt 1 tỉ USD

Bộ trưởng Ngoại giao VN Nguyễn Dy Niên và Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Yashwant Sinha đã trao đổi về các biện pháp đẩy mạnh hơn nữa hợp tác..