» Tìm kiếm:

VN Nguyễn Đình Khương

Mo gan toi da quyen loi cho nguoi benh “Mở” gần tối đa quyền lợi cho người bệnh

Sau hơn một năm bàn bạc và sửa chữa, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành điều lệ bảo hiểm y tế (BHYT) mới, thay thế điều lệ hiện hành. Điều..