» Tìm kiếm:

VN Felipe Palacios Sureda

Thuong mai tu do can su no luc cua cac ben "Thương mại tự do cần sự nỗ lực của các bên"

Hôm nay, Hội nghị Bộ trưởng Tổ chức Thương mại thế giới chính thức diễn ra tại Hong Kong. Theo Tham tán Thương mại EU Phái đoàn Ủy ban châu..