» Tìm kiếm:

VNWS Instant Messenger

VNWS Gui nhan tin nhan voi giao dien tieng Viet VNWS: Gửi - nhận tin nhắn với giao diện tiếng Việt

VNWS Instant Messenger (VMS) là phần mềm gửi nhận tin nhắn tức thời đã được Việt hóa. VMS được sử dụng cho các tài khoản email miễn phí..