» Tìm kiếm:

VNAH Nguyễn Thị Khánh

Nha bao Tran Hong cam thay duoc che cho truoc moi ba me Nhà báo Trần Hồng cảm thấy được che chở’ trước mỗi bà mẹ

""Tự bao giờ tôi chẳng nhớ, chỉ biết ống kính máy ảnh - phương tiện nghiệp đời của tôi đã dồn cả về những bà mẹ, khao khát đến mê để khám..