» Tìm kiếm:

VKSNDTC Trần Quốc Vượng

Bao dam khong lam oan nguoi vo toi Bảo đảm không làm oan người vô tội

TP - Bảo đảm không để lọt tội phạm nhưng cũng không làm oan người vô tội - đó là một trong 3 vấn đề sẽ được tân Viện trưởng VKSNDTC Trần..