Dai hoi lan thu VI Giao hoi Phat giao Viet Nam Đại hội lần thứ VI Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Hơn 1.000 đại biểu chính thức và 400 đại diện Phật tử sẽ tham dự Đại hội lần thứ VI (nhiệm kỳ 2007- 2012) Giáo hội Phật giáo Việt Nam, được..

Huong toi 26 nam Giao hoi Phat giao Viet Nam Hướng tới 26 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Sáng 11/12, tại chùa Quán Sứ- Hà Nội đã diễn ra buổi họp báo về Đại hội vì Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ..