» Tìm kiếm:

VITO SoundExplorer

VITO SoundExplorer Ghi am thang vao the nho dien thoai Sony Ericsson P9xx VITO SoundExplorer: Ghi âm thẳng vào thẻ nhớ điện thoại Sony Ericsson P9xx

Đối với Sony Ericsson P900, chức năng ghi âm mặc định Sound Recorder là một trong những chức năng “được khen nhiều và bị chê… cũng..