Cau chuyen ngoai giao 40 nam truoc bay gio moi ke Câu chuyện ngoại giao 40 năm trước bây giờ mới kể

- Câu chuyện ngoại giao bí mật về một tổ công tác đối ngoại đặc biệt chịu trách nhiệm chuẩn bị những "đòn tấn công ngoại giao" bất ngờ và..

Thang ham cap tuong cho 5 can bo cong an Thăng hàm cấp tướng cho 5 cán bộ công an

Ngày 1/1/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ký các quyết định thăng cấp bậc hàm từ đại tá lên thiếu tướng đối với các cán bộ của Bộ Công an, gồm:..